Anleggsområdet

2020

Foreløbig plan

Prioriterte tiltak i 2020:

  1. Bygging av sløyfe A

  2. Bygging av sykkelløype i "Ski- og sykkelleiken" 

  • Anleggsparkering

  • Omlastingsplass

Parkering for dugnadspersonell

Kjøring forbudt

 Barnehage

Ferdighetsområde

Ski- og sykkelleik

Lilla veier:

Transport av kjøretøy (anleggsmaskiner mv)

Tidtakerhus:

  • Prosjektkontor

  • Spiserom for anleggspersonell

Kafeteria:

  • Bespisning for  dugnadspersonell (ved behov)

Utstyrsbod

Sløyfe A

Anleggsområder  er markert med gul farge

©2019 by Nilsbyen Terrengsykkelpark, Trondheim