top of page

hvorfor nilsbyen?

Nilsbyen er valgt av mange grunner:

 • Topografi som passer svært godt for terrengsykling

 • Relativt tørr skogsbunn som drenerer godt

 • Stedvis tett barskog betyr mindre snø og dermed tidligere bart på våren

 • Godt samarbeide med Byåsen IL og Byåsen Skiskytterlag, samt Trondheim kommune som er største grunneier i området

 • Intimt og koselig stadionområde

 • Skitraséene er stort sett tørre, og kan brukes slik de er

 • Nilsbyen er ikke den mest brukte innfallsporten til Bymarka, det betyr:

  • Lavt potensiale for konflikter med andre brukere

  • Lengre løype for lavere kostnad enn  f.eks. Granåsen-området, fordi vi kan inkludere deler av skitraséene i sykkelløypa uten store konsekvenser for andre brukere av marka

 • Utnyttelse av eksisterende infrastruktur (bygninger, skitraséer, stadion, parkering)

 • Helårsbruk av anlegg er god utnyttelse av infrastruktur og ressurser

Hans_Martin_Nysæter-2_WM.jpg
bottom of page