top of page

REGLER

Regler for Nilsbyen terrengsykkelpark

 • All sykling skjer på eget ansvar. Velg løyper og elementer som passer ferdighetsnivået ditt.

 • Vis hensyn til andre. Senk farten når du møter andre brukere av marka.

 • Anlegget er stengt for andre på mandager kl 18-19:30 pga fellestrening i TVK. (Dette gjelder ikke i juli måned.)

 • Tilpass farten. Ikke kjør fortere enn at du klarer å stoppe dersom det dukker opp noe uforutsett.

 • Den som kommer bakfra har alltid vikeplikt

 • Vis respekt for natur og miljø. Ta med søpla di hjem.

 • Ikke stopp på uoversiktlige steder. Må du stoppe, stopp et sted der du ikke står i veien for andre.

 • ”Hestveien” fra parkeringsplassen og opp til Vådan er en turvei. Denne skal i minst mulig grad brukes til sykling. Hvis du må sykle her, sykle i gangfart og ta hensyn til turgåere og hester. 

 • Asfalten ved standplass på skiskytterarenaen er forbeholdt skiskytterne. Det er ikke lov å sykle på asfalten!

 • Respekter skilt og merking

 • Alle som sykler i Nilsbyen terrengsykkelpark skal bruke hjelm

 • Bruk av elsparkesykkel er forbudt i Nilsbyen terrengsykkelpark (og i utmark generelt, dette er hjemlet i Motorferdselloven).  Pedalassistert el-sykkel er tillatt, så lenge den er lovlig.

 • Hvis du planlegger organisert trening eller aktivitet: Les det som står på denne siden.

Men det aller viktigste er:

Ha det gøy!

SSP-11-2048.jpg
SSP-40-2048.jpg
bottom of page