top of page

bruk på dagtid

 

Bruk av Nilsbyen terrengsykkelpark på dagtid 

  • Større grupper (skoleklasser osv): Send alltid en epost til tvk@tvk.no når anlegget skal besøkes.  Man trenger ikke vente på svar, men vi kan da kontakte dere dersom vi ser at det er mange andre som har tenkt å ta turen. Opplys ca når dere skal være her, og hvor mange dere er.
     

  • Området rundt barnehagen, tidtakerhuset og standplass (asfalt) skal ikke benyttes. Skoleklasser skal ikke ha samlingsplass i området ved barnehagen.
     

  • Det finnes toalett ved stranda på Haukvannet (2 min på sykkel fra Nilsbyen). Skogen i nærområdet til stadion og barnehagen skal ikke benyttes som toalett, da dette er lekeplassen til barnehagen! 
     

  • Unngå bruk av Hestveien (grusveien gjennom området) til annet enn transport til og fra anlegget.

Dagtid
bottom of page