top of page

gode råd til andre i planleggingen

Ønsker du noen tips til  å komme i gang?  Her er noen av våre erfaringer:

 • Bruk tid på å finne et egnet område.

 • Nærhet til der folk bor! Det beste er om unger kan komme seg til anlegget på egen hånd.

 • Lær av andre - dra rundt til tilsvarende anlegg rundt omkring

 • Alle kommuner skal ha et idrettsråd, ta kontakt så tidlig som mulig for å legge fram din idé og få råd om prosessene i din kommune

 • Sørg for å ha alle formaliteter på plass, spesielt disse:

  • Sjekk reguleringsplan, søk dispensasjon om aktuelt. I verste fall kan det bli en lang prosess med omregulering eller evt. ny reguleringsplan. Start så tidlig som mulig med dette!

  • Grunneieravtale(r). Hvis det er mange grunneiere involvert: Be kommunen om å koordinere, det beste for anleggseier er å ha én avtale, og ikke mange ulike avtaler.

  • Prinsippet om at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse gjelder IKKE! Bruk heller prinsippet "spør først, grav siden".

 • Sett dere inn i spillemiddelordningen, og vær obs på at denne kan endres fra år til år

 • Jobb med finansiering - hvem kan støtte prosjektet? Kommunen, stiftelser, private? 

 • Hvis dere har tenkt å søke økonomisk støtte fra kommunen: Bruk tid på politikerne. Be dere inn i møte for å fortelle om prosjektet. Ta de med på befaring, aller helst i et lignende anlegg eller i eget anlegg så snart dere har noe å vise fram. "Seeing is believing": Ingen nettside eller powerpoint kan erstatte befaringen eller opplevelsen. Få fram at et slikt anlegg gir svært mye aktivitet for pengene, sammenlignet med mange andre typer anlegg. 

 • Kommunikasjon er viktig!
  Alle vet hvordan en fotballbane eller en skiløype ser ut, men ingen vet hvordan et anlegg for terrengsykling ser ut, og ingen vet hva "terreng rundbane" som idrett går ut på. 

 • Enkelte finansieringskilder gir ikke  støtte til allerede påløpte kostnader eller påbegynte tiltak 

 • Det fins mange skianlegg rundt omkring, kanskje også i din kommune? Sjekk om det nærmeste skianlegg er egnet mtp. topografi og grunnforhold. Etabler kontakt med skiklubben. Terrengsykling og langrenn er en veldig bra kombinasjon for utøvere, win-win for begge parter. Selg inn dette budskapet. Helårsbruk av anlegg er alltid positivt, også sett fra myndighetenes og sponsorers side. Vær obs på mulige framtidige konfliktområder, som f.eks. skiklubbens barmarkstreninger i skiløypene, eller overivrige syklister i skiløypa om vinteren.

 • Ta kontakt med profesjonelle stibyggere som vet hvordan man bygger et anlegg som gir gode opplevelser for brukerne, og som har kompetanse på bygging av bærekraftige stier som gir et minst mulig framtidig vedlikeholdsbehov.

 • Hvis dere vil ha rekruttering: Bygg de enkleste løypene først (grønn og blå vanskelighetsgrad). Da kommer ungene, nybegynnerne og småbarnsfamiliene (og sågar landeveissyklistene!). 

 • Legg lista høyt, og heller reduser ambisjonsnivået hvis nødvendig.

 • Ta høyde for at anlegget blir populært. Hva skjer om det kommer 1.000 syklister inn hit en godværslørdag? Vil det ha betydning for andre brukere av området?

 • Ha et langsiktig perspektiv og vær tålmodig :)

BEFARING

Befaring i området er viktig, og helst sammen med folk med erfaring fra stibygging. De har ofte godt øye for både muligheter og begrensninger.

Det er lurt å gjøre dette tidlig på våren, før løvet spretter og graset gror, fordi da er oversikten i terrenget vesentlig bedre enn på sommeren.

Alternativt på senhøsten når løvet har falt.

bottom of page