Status i prosjektet

Ferdigstilte elementer og løyper:

Tidslinje:

Drifts- og utviklingsfase (2020-2050)

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Byggefase (2020-2021)

Planleggingsfase (2014-2021)

Oktober 2020

 

Status:

UNDER ARBEID:

 • Prosjektplan, utarbeidet av Rekkje Stiutvikling

 • Inne i kommunens PIF (Plan for Idrett og Friluftsliv)

 • Inne på Idrettsrådets prioriteringsliste

 • Etablert tett samarbeid med Byåsen IL og Byåsen Skiskytterlag

 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan godkjent

 • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse  godkjent (uten merknader!)

 • Avtale om bruk av grunn

 • Fase 1 er sikret finansiering gjennom tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen, Sparebank1 SMNs gavefond, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Trondheim kommune

 • Spillemiddelsøknad for fase 1 er levert

 • Kontrakt for fase 1 signert med Rekkje stiutvikling

 • Kommunalt investeringstilskudd

 • Løyper som er ferdigstilt og tatt i bruk:

  • "Olalia", en rundløype på ca 1 km. Kategori: Lyseblå

  • "Ormen", en lavterskelløype i ski- og sykkelleiken. Kategori: Mørkeblå

  • "Stivoli", et utforsegment på drøyt 500 m som er en del av sløyfe B. Kategori: Mørkeblå.

  • Drop zone: 2 rock gardens og 3 drop, kategori: blå - rød - svart.

FERDIG:

 • Finansiering

  • Søknad om kommunal garanti for mellomfinansiering av spillemidler

  • Søknader om midler fra stiftelser, næringsliv​ og offentlige virksomheter

 • Bygging av fase 1: Hopplinjer, klatredel av sløyfe B

 • Omfattende dugnadsinnsats

 • Detaljering av løypetrasé for resten av anlegget

 • Sikre fullfinansiering av hele anlegget

 • Utbygging av resten av anlegget

PLANLAGT 2021

©2019 by Nilsbyen Terrengsykkelpark, Trondheim