©2019 by Nilsbyen Terrengsykkelpark, Trondheim

 

Status i prosjektet

Tidslinje

Drifts- og utviklingsfase (2020-2050)

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Byggefase (2020-2021)

Planleggingsfase (2014-2021)

Mars 2020

 

Status

UNDER ARBEID:

 • Prosjektplan, utarbeidet av Rekkje Stiutvikling

 • Inne i kommunens PIF (Plan for Idrett og Friluftsliv)

 • Inne på Idrettsrådets prioriteringsliste

 • Etablert tett samarbeid med Byåsen IL og Byåsen Skiskytterlag

 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan godkjent

 • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse  godkjent (uten merknader!)

 • Avtale om bruk av grunn

 • Detaljert løypetrasé for byggetrinn 1

 • Store deler av byggetrinn 1 er sikret finansiering gjennom tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebank1 SMNs gavefond

 • Spillemiddelsøknad for byggetrinn 1 er levert

FERDIG:

 • Finansiering

  • Søknad om kommunalt investeringstilskudd

  • Søknad om kommunal garanti for mellomfinansiering

  • Søknader om midler fra stiftelser, næringsliv​ og offentlige virksomheter

 • Etablere kontrakt for bygging av byggetrinn 1

 • Detaljert planlegging av bygging i 2020

 • Oppbemanning av prosjektorganisasjonen

 • Bygging av fase 1

 • Detaljering av løypetrasé for resten av anlegget

 • Sikre fullfinansiering av hele anlegget

PLANLAGT 2020