©2019 by Nilsbyen Terrengsykkelpark, Trondheim

 

Tidslinje

Drifts- og utviklingsfase (2020-2050)

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Byggetrinn 1
(2020)

Byggetrinn 2
(2021)

Byggetrinn 3
(2022)

Byggefase (2020-2022)

Planleggingsfase (2014-2022)

Januar 2020

 

Status i prosjektet

Status i prosjektet

UNDER ARBEID:

 • Prosjektplan, utarbeidet av Rekkje Stiutvikling

 • Inne i kommunens PIF (Plan for Idrett og Friluftsliv)

 • Inne på Idrettsrådets prioriteringsliste

 • Etablert tett samarbeid med Byåsen IL og Byåsen Skiskytterlag

 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan godkjent

 • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse  godkjent (uten merknader!)

 • Avtale om bruk av grunn

 • Detaljert løypetrasé for byggetrinn 1

 • Store deler av byggetrinn 1 er sikret finansiering gjennom tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebank1 SMNs gavefond

 • Spillemiddelsøknad for byggetrinn 1 er levert

FERDIG:

 • Finansiering

  • Søknad om kommunalt investeringstilskudd

  • Søknad om kommunal garanti for mellomfinansiering

  • Søknader om midler fra stiftelser og næringsliv

 • Etablere kontrakt for bygging av byggetrinn 1

 • Detaljert planlegging av bygging i 2020

 • Oppbemanning av prosjektorganisasjonen

 • Bygging av byggetrinn 1

 • Detaljering av løypetrasé for byggetrinn 2 og 3

 • Sikre fullfinansiering av byggetrinn 2 og 3

PLANLAGT 2020

 

PROSJEKTORGANISASJON

TVKs styre

Prosjektleder

Ola Resell

Økonomiansvarlig

Ole-Martin Smedseng

Kommunikasjonsansvarlig

Øyvind Vikan

Film og media

SSP Media Sigurd Salberg Pedersen

Kontakt NCF

Erik Sæter

Byggeleder

HR Prosjekt v/Ola Kjøren

Dugnadsansvarlig

(bemannes våren 2020)