top of page
Tidslinje

Status i prosjektet

Ferdigstilte elementer og løyper
(Dette kartet blir snart oppdatert):

Oversikt_2002.jpg

Tidslinje:

Drifts- og utviklingsfase (2020-2050)

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Byggefase (2020-2023)

Planleggingsfase (2014-2021)

August 2023

Status

Status:

Penger.jpg
 • Prosjektplan, utarbeidet av Rekkje Stiutvikling

 • Inne i kommunens PIF (Plan for Idrett og Friluftsliv)

 • Inne på Idrettsrådets prioriteringsliste

 • Etablert tett samarbeid med Byåsen IL og Byåsen Skiskytterlag

 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan godkjent

 • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse  godkjent (uten merknader!)

 • Avtale om bruk av grunn

 • Utbygging er sikret finansiering gjennom tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen, Sparebank1 SMNs gavefond, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Trondheim kommune.

 • Spillemiddelsøknader er levert. Spillemidler for fase 1 er innvilget.

 • Lånetilsagn for mellomfinansiering av spillemider er gitt, samt kommunal garanti for slikt lån er innvilget.

 • Kontrakt for fase 1 og 2 signert med Rekkje stiutvikling

 • Kommunalt investeringstilskudd

 • Løyper som er ferdigstilt og tatt i bruk:

  • "Olalia", en rundløype på ca 1 km. Kategori: Lyseblå

  • "Ormen", en lavterskelløype p å300 m i ski- og sykkelleiken. Kategori: Grønn

  • "Stivoli", et utforsegment på ca 600 m som er en del av sløyfe B. Kategori: Mørkeblå.

  • Drop zone: 2 rock gardens og 3 drop, kategori: blå - rød - svart.

  • "Stivoli Opp", et klatresegment fra stadionområdet og opp til starten av Stivoli Ned. 500 m. Kategori: Blå

  • "Stivoli Retur" - blå løype, retur til stadion. 600 m.

  • "E6" - ca 100m lang løype som forbinder de ulike delene av Stivoli.

  • "Navet" - et sentralt punkt i Stivoli

  • Hopplinje: En heftig linje med mulighet for tre luftige svev. Kategori: Rød - Svart

FERDIG:

 • Detaljering av løypetrasé for resten av anlegget

 • Utbygging av resten av anlegget

PLANLAGT 2022

bottom of page