Status i prosjektet

Ferdigstilte elementer og løyper:

Status_pre_2021.jpg

Tidslinje:

Drifts- og utviklingsfase (2020-2050)

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Planlegging

Bygging

Byggefase (2020-2022)

Planleggingsfase (2014-2021)

Mai 2021

 

Status:

Penger.jpg

UNDER ARBEID:

 • Prosjektplan, utarbeidet av Rekkje Stiutvikling

 • Inne i kommunens PIF (Plan for Idrett og Friluftsliv)

 • Inne på Idrettsrådets prioriteringsliste

 • Etablert tett samarbeid med Byåsen IL og Byåsen Skiskytterlag

 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan godkjent

 • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse  godkjent (uten merknader!)

 • Avtale om bruk av grunn

 • Fase 1 er sikret finansiering gjennom tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen, Sparebank1 SMNs gavefond, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Trondheim kommune

 • Spillemiddelsøknad for fase 1 er levert

 • Kontrakt for fase 1 signert med Rekkje stiutvikling

 • Kommunalt investeringstilskudd

 • Løyper som er ferdigstilt og tatt i bruk:

  • "Olalia", en rundløype på ca 1 km. Kategori: Lyseblå

  • "Ormen", en lavterskelløype i ski- og sykkelleiken. Kategori: Grønn

  • "Stivoli", et utforsegment på drøyt 500 m som er en del av sløyfe B. Kategori: Mørkeblå.

  • Drop zone: 2 rock gardens og 3 drop, kategori: blå - rød - svart.

  • "Stivoli Opp", et klatresegment fra stadionområdet og opp til starten av Stivoli Ned. Kategori: Blå

  • Hopplinje: En heftig linje med mulighet for tre luftige svev. Kategori: Rød - Svart

FERDIG:

 • Finansiering

  • Søknad om kommunal garanti for mellomfinansiering av spillemidler

  • Søknader om midler fra stiftelser, næringsliv​ og offentlige virksomheter

 • Omfattende dugnadsinnsats

 • Detaljering av løypetrasé for resten av anlegget

 • Sikre fullfinansiering av hele anlegget

 • Utbygging av resten av anlegget

PLANLAGT 2021-2022