Gradering

Gradering og merking av løyper

Løypene i Nilsbyen blir merket i henhold til etablert standard for sykkelløyper og -anlegg. Vi bruker "Merkehåndboka",   https://www.merkehandboka.no/

Husk at sykling skjer på eget ansvar. Tilpass farten, og vurder sikkerheten for deg selv og andre som ferdes på stien


Dette er skalaen:

Våre skilter ser slik ut:

©2019 by Nilsbyen Terrengsykkelpark, Trondheim